Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny värdegräns för schablonberäkning av tull den 1 januari 2022

Det kommer att publiceras ett nytt tillkännagivande angående nya värdegränser som börjar att gälla vid årsskiftet. Bland annat kommer beloppsgränsen för schablonberäkning av tull att sänkas.

Från och med den 1 januari 2022 sänks beloppsgränsen för schablonberäkning av tull från 7 600 kronor till 7 100 kronor. Dessutom kommer tillkännagivna beloppsgränser med hänvisning till 2 kap. 4 § 3–5 lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. att slopas, eftersom dessa bestämmelser sedan den 1 juli 2021 inte längre gäller. Det gäller exempelvis utländska periodiska publikationer som du kunde läsa om i den tidigare nyheten Utländska periodiska publikationer är inte längre befriade från moms. Övriga beloppsgränser som finns angivna i Tullverkets tillkännagivande av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor (TFS 2020:6 Pdf, 129.6 kB.) förändras inte.

Tillkännagivandet kommer att publiceras på tullverket.se inom kort.

 

Uppdatering 29 december 2021:
De nya beloppsgränserna har nu publicerats. Du hittar dem i TFS 2021:7 Pdf, 130.4 kB..

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till de publicerade beloppsgränserna har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)