Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet

Vit byggnad med Tullverkets skylt på. Den nya tullstationen.

Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen.

Varje vardagsdygn passerar cirka 300-400 fordon Hån. Den nya tullstationen kommer att ligga i direkt anslutning till trafikflödet sedan gamla E18 fick en ny sträckning. Det kommer att innebära att det nu blir väsentligt smidigare för företagen att klarera sitt gods.

– Det känns bra att en ny tullstation är färdig och i drift. Det är en tullstation med hög funktionalitet där vi kan göra fler och mer effektiva tullkontroller och säkra tullhanteringen av handelsflödet vid den viktiga gränsen mot Norge. Det är helt i linje med Tullverkets satsning på att stärka gränsskyddet och på sikt automatisera klareringen, säger Jan Tamm, chef för administrationsavdelningen på Tullverket.

Tullverket i Hån har ett 40-tal anställda. I entreprenaden har stor uppmärksamhet riktats mot att åstadkomma effektiva arbetsprocesser, en bra arbetsmiljö för personalen liksom en minskad negativ miljöpåverkan. Det blir lättare för Tullverkets personal att arbeta med moderna uppställningsplatser för lastbilar, en bra kontrollplats, stor kontrollhall med röntgen och nya kontorslokaler. Den nya
tullstationen är miljöcertifierad och energisnål med solceller på taket och uppfyller kraven för handikappanpassning.

– Den nya tullstationen ligger bättre till vilket innebär att det blir lättare för företagen att göra rätt för sig och den nya tullstationen blir ett stort lyft för personalen, säger Roger Nilsson, gruppchef vid Tullverket i Hån.

I december 2018 inleddes markarbetena för den nya tullstationen och byggnationen har tagit 1,5 år. Anläggningen är cirka 2 200 kvadratmeter och ligger cirka 500 meter från gränsen mot Norge vilket underlättar samarbetet med det norska tollvesenet. I närtid kommer speditionsverksamhet, som biträder företagen med att göra tulldeklarationer, att starta upp i anslutning till tullstationens läge.

För mer information kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)