Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt importsystem för standardtulldeklaration

Under våren 2022 införs den första delen av det nya importsystemet för standardtulldeklaration. Senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till denna första del. Sätt dig in i den nya hanteringen och fundera över vad förändringen innebär för ditt företag.

Dagens tullhantering vid import behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att all tullhantering ska ske digitalt. I ett första skede kommer det att innebära ett nytt uppgiftslämnande vid standardtulldeklaration import, och dagens digitala it-stöd behöver uppdateras eller ersättas. Införandet startar våren 2022 och senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till den nya hanteringen.

Det är viktigt att du förbereder dig och tar ställning till hur ditt företag framöver vill lämna standardtulldeklarationer till Tullverket – genom att uppdatera eller investera i en system-till-systemlösning, via e-tjänsten eller genom att ta hjälp av ett ombud.

Förändringar jämfört med dagens hantering

Den nya processen och hanteringen av standardtulldeklarationer påminner mycket om dagens. Men det finns några områden som skiljer. Här är några av de främsta skillnaderna:

  • Redan i dag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt, men målbilden är att även annan kommunikation knuten till import ska ske digitalt.
  • Styrkande handlingar ska skickas in i Tullverkets e‑tjänst Uppladdning handling, och inte via e‑post. Du kommer även att kunna ta del av beslutsmotiveringar från Tullverket när du loggat in i Tullverkets e‑tjänster. Ditt företag behöver därför ha tillgång till e-tjänsterna.
  • Om du väljer att använda dig av en system-till-system-lösning för att skicka in din tulldeklaration kommer det att krävas nya eller uppdaterade system.
  • Dagens e-tjänst TID import kommer stegvis att ersättas av en ny e-tjänst.
  • Uppgiftslämnandet kommer att se annorlunda ut. Strukturen är uppbyggd i flera nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera dataelement.

Nödvändiga investeringar i it-stöd

Det ändrade arbetssättet vid import och det nya systemstödet kommer att innebära att de företag som vill använda sig av en system-till-system-lösning behöver investera i ett nytt eller uppdaterat systemstöd. Det kommer även att finnas möjlighet att lämna importdeklarationer via en e‑tjänst.

Följ utvecklingen och förbered dig

Vi kommer löpande att fylla på med information på tullverket.se allteftersom vi vet mer. Redan nu kan du ta del av övergripande processkartor. Till förändringen finns en extern referensgrupp knuten. Efter alla möten publicerar vi minnesanteckningar på tullverket.se samt tar med dem i nyhetsbrevet Tullnytt.

Läs mer om förändringarna.

Läs minnesanteckningar från möten med den externa referensgruppen. -

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)