Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt generellt tillstånd vid utförsel av krigsmateriel från den 1 juli

Använder du generellt tillstånd vid överföring av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd inom EES? Från den 1 juli gäller nya föreskrifter på området för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll och reparation.

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya föreskrifter för generellt tillstånd vid utförsel av krigsmateriel för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration.

Förändringar i det nya generella tillståndet

Det nya generella tillståndet motsvarar i huvudsak de äldre tillstånden. Men några förändringar i och med den nya föreskriften är att:

  • det nya generella tillståndet har ett delvis förändrat materielomfång
  • det som huvudregel endast krävs tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd för att få använda sig av tillståndet
  • den materiel och det tekniska bistånd som förts ut temporärt ska återföras till Sverige
  • ett register motsvarande det som föreskrivs i 20 a § första och andra stycket i lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska föras över det som återförts till Sverige.

Anmälningsskyldigheten vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land är densamma. Anmälan om utförsel lämnas till Tullverket.

Genom den nya föreskriften TFS 2021:2 ersätts de nuvarande föreskrifterna på området, alltså TFS 2012:9, TFS 2012:10 och TFS 2012:11.

Läs den nya föreskriften TFS 2021:2. Pdf, 233.5 kB.

Läs nyheten Nytt generellt tillstånd träder i kraft den 1 juli 2021 hos Inspektionen för strategiska produkter.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)