Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny gemensam lägesbild om organiserad brottslighet

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det visar en ny lägesbild som är framtagen av de 12 myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Företag som styrs av kriminella kan ge sken av att bedriva en legal verksamhet inom många olika branscher. Men företagen utgör i själva verket en fasad för att kriminella till exempel ska kunna importera arbetskraft från tredje land, ansöka om och få bidrag utbetalade och lura det svenska skattesystemet.

Den organiserade brottsligheten innebär miljardförluster för staten och bedöms hota såväl invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa, som samhällsviktiga funktioner samt demokrati och rättssäkerhet.

Myndigheterna i satsningen mot organiserad brottslighet möter brottslighet av varierande karaktär – från välfärdsbrott och olika former av ekonomisk brottslighet till våld och narkotika. Tullverket är en av myndigheterna som ingår i satsningen.

- Den senaste tiden har vi gjort allt större narkotikabeslag. Narkotikan är en central inkomstkälla för de kriminella gängen och smugglingen har blivit allt mer avancerad. För att möta utvecklingen inom den organiserade brottligheten är det avgörande att vi myndigheter samverkar, säger Björn Lidö, chef för Tullverkets underrättelseavdelning.

Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021 (polisen.se)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)