Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny förordning för produkter med dubbla användningsområden den 9 september

Handlar du med produkter med dubbla användningsområden (PDA)? Från den 9 september kommer en ny förordning för PDA att träda i kraft.

Den 9 september 2021 träder en ny förordning för produkter med dubbla användningsområden (PDA) i kraft.

Förändringar i den nya förordningen

Några av förändringarna innebär att:

  • det blir möjligt att införa tillståndskrav för export av cyber­övervakningsprodukter, för att hantera risken för att sådana produkter används i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt
  • kontrollområdet utökas till att omfatta tillhandahållandet av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden
  • två nya generella EU-tillstånd införs, för koncernintern överföring av program­vara och teknik och för kryptering.

När förordningen träder i kraft blir den direkt tillämplig i EU:s medlemsstater, och ersätter den nuvarande PDA-förordningen 428/2009.

Läs den nya förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)