Tullverket

Publicerad: 2020-12-01

Nyhet

Ny beloppsgräns för försändelser av ringa värde från 1 januari 2021

Tullfriheten för försändelser av ringa värde sänks till 1 600 kronor från och med nästa år.

Beloppsgränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde sänks från 1 700 kronor till 1 600 kronor. En försändelse värd mer än 1 600 kronor ska inte bli beviljad tullfrihet från och med 1 januari 2021.

Övriga beloppsgränser är oförändrade.

TFS 2020:6 – Tullverkets tillkännagivande av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronorPDF

Mer information

Försändelser av ringa värde

Tullvärde

Sidan uppdaterades: 2020-12-01

Vad är ändrat: Nyhet