Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning

Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import.

Dokumentkoderna är knutna till varukoder där ämnen och varor med joniserande strålning deklareras för import som är tillståndspliktiga eller anmälningsskyldiga enligt strålskyddslagen (2018:396). Det innebär att du som importerar dessa varor behöver ha tillstånd till detta eller ha anmält varorna i förväg hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Importtillståndet får du genom att ange verksamhetstillstånd och referensnummer för verksamhetstillståndet och i importdeklarationen. Vid anmälan ska du också lämna referens till anmälan i importdeklarationen.

Använd koderna 9201, 9202 och 9203

De nya koderna innebär att den som deklarerar en varukod som är knuten till strålskyddslagen kommer att behöva ange dokumentkod 9201, 9202 eller 9203 vid import. Dokumentkod 9201 talar om att varan omfattas av strålskyddslagen och kräver tillstånd för import. Dokumentkod 9202 talar om att varan omfattas av strålskyddslagen och kräver anmälan för import. Dokumentkod 9203 talar om att varan är undantagen från tillstånd- och anmälningsplikt. När du använder 9201 och 9202 ska du, i id i bilagda handlingar, ange ett tillståndsnummer/anmälningsreferens som är giltigt för den importerade varan.

Om du inte anger någon dokumentkod kommer vi att avvisa deklarationen. 
 
Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten som är tillståndsmyndighet för import av ämnen och varor med joniserande strålning.

Strålskyddslagen (2018:396)

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)