Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya brottsbekämpnings-befogenheter för Tullverket

Den 1 december 2020 fick Tullverket nya befogenheter att utreda vissa brott. I smugglingslagen infördes två nya paragrafer om vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Dessutom omfattar smugglingslagen nu även vissa brott mot vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Ändringarna innebär nya och utökade möjligheter för Tullverket att kunna inleda förundersökning eller att använda tvångsmedel vid vissa vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Straffskalan ger nya förutsättningar

Straffsatserna för smugglingsbrotten ligger nu på samma nivå som för vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Straffskalan för grov vapensmuggling respektive grov smuggling av explosiva varor är fängelse i lägst två och högst fem år och för synnerligen grov vapensmuggling respektive synnerligen grov smuggling av explosiva varor fängelse i lägst fyra och högst sju år.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)