Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya blanketter för borgensförbindelse

Behöver du ställa en ny garanti på grund av brexit? Om du ska använda dig av en borgensförbindelse måste den utfärdas på en ny version av blanketten för borgensmannens åtagande. Nya blanketter finns tillgängliga någon gång efter den 28 december 2020.

Med anledning av brexit kommer Tullverkets blanketter för borgensmans åtagande att ändras. För garantier som ska gälla efter den 1 januari 2021 kommer Tullverket enbart att godkänna borgensförbindelser som är utfärdade på den nya versionen av blanketterna, eller där texten är utformad efter ordalydelsen i de nya blanketterna. Det gäller både samlad garanti och individuell garanti.

När du skaffar en bankgaranti är det därför viktigt att du kontrollerar att banken har använt den nya versionen av blanketten för att utfärda garantin. Annars riskerar du att din möjlighet att utnyttja garantin fördröjs i onödan.

De nya blanketterna kommer att finnas tillgängliga på tullverket.se före nyår, dock tidigast den 28 december. Texten i blanketterna är hämtad från två bilagor till genomförandeförordningen. EU-kommissionen kommer att ändra dessa bilagor i och med brexit, och de kommer att fatta ett beslut om detta den 28 december 2020. Först därefter kan Tullverket publicera de nya blanketterna.

Läs mer om garantier.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)