Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Myndighetssamverkan försvårar penningtvätt

Under sista veckan av november genomförde Kronofogden och Polismyndigheten tillsammans med Tullverket en gemensam insats på flygplatserna Arlanda och Landvetter. Fokus låg på kontanta medel i syfte att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. 

Pengar

– Syftet med den här typen av myndighetssamverkan är att förbättra vår förmåga att upptäcka olovlig förflyttning av kontanta medel som kan vara ett led i penningtvätt och finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet, säger Olof Ahlqvist, ansvarig för insatsen på Tullverket.

Under insatsen genomförde Tullverket cirka 150 kontroller vid gaterna för avgående flyg och utifrån ett underrättelsebaserat urval kontrollerade Kronofogden om resenärerna hade skulder hos myndigheten.

Kronofogden utmätte drygt 370 000 kronor i kontanter, exklusiva smycken och elektronik. Pengar som nu går till att betala skadestånd till brottsoffer, men också till skatteskulder, obetalda underhållsstöd och andra skulder. 48 resenärer som passerade gaterna var registrerade hos Kronofogden och deras sammanlagda skuld uppgick till drygt 9 miljoner kronor. Av dem hade 14 personer utmätningsbara tillgångar.

– Vi är mycket nöjda. Det här är pengar och värdesaker som vi troligen aldrig hade kunnat utmäta om vi inte hade medverkat i insatsen. Få förväntar sig att träffa oss på flygplatsen, säger Kristin, kronoinspektör och insatsledare på Kronofogden.

– Tullverket identifierade ett femtiotal personer på väg ut ur Europa med kontanter upp till 10 000 euro. Vi ser ett mönster att personer lägger sig under den lagliga gränsen för att undvika anmälningsskyldigheten. Om man har större belopp än 10 000 euro och inte anmäler pengarna till Tullverket gör man sig skyldig till en tullförseelse, säger Olof Ahlqvist, Tullverket.

– Samverkan är ett effektivt sätt för Kronofogden att hitta och utmäta tillgångar samtidigt som Tullverket får en uppfattning om hur mycket pengar som förs ut ur landet. Även Polismyndigheten fanns tillgänglig under beredskap och konsulterades vid några tillfällen, säger Olof Ahlqvist, Tullverket.

FAKTA: Resa med kontanta medel

Den som reser över EU:s gräns med 10 000 euro eller mer i kontanta medel behöver anmäla det till Tullverket. Med kontanta medel menas, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper. Anmälningsplikten är ett led i Sveriges arbete med att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt att bekämpa terrorism.


För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 eller Kronofogdens presstjänst, 010-578 98 10

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)