Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag.

Antalet fällande domar för brott inom ramen för satsningen 2019 var lägre än 2018, vilket var förväntat. Satsningen har dock inneburit stora narkotikabeslag under 2019, vilket tyder på ett högre utfall gällande lagföring under detta år, 2020. Även många vapen har tagits i beslag.

- Myndighetssamverkan sker både på långsiktig strategisk nivå och i direkt operativt arbete. Jag ser en mycket stor styrka i det då det ger ett snabbt underrättelseutbyte och en bredare operativ förmåga, säger Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör, Tullverket.

Totalt pågick 262 nationella och regionala insatser och underrättelseärenden under året, vilket kan jämföras med 228 under 2018. En prioriterad fråga under 2019 har varit att myndigheterna gemensamt ska öka förmågan att bryta utvecklingen med sprängningar och skjutvapenvåld. Flera insatser har riktats mot omfattande och strukturerade kriminella nätverk, både nationellt och internationellt. Internationell samverkan är viktigt för att nå framgång i de här ärendena. Spanien var det land som svenska myndigheter samverkade mest med i satsningen under 2019. Även Danmark, Nederländerna och Tyskland var vanliga länder för samverkan.

Läs rapporten Myndigheter i samverkan mot den organsierade brottsligheten 2019 här. Pdf, 4.2 MB.

Fakta

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)