Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Myndighetsgemensamma kontroller vid gränsen gav effekt

Tullverkets, Kustbevakningens och Polismyndighetens gemensamma arbete mot gränsöverskridande brottslighet under 2021 har bland annat lett till omfattande beslag av stöldgods och flera gripna i Skåne.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen samverkar för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår brott i Sverige. Syftet är att, genom att använda respektive myndighets befogenheter och erfarenheter, bedriva underrättelsebaserat arbete mot den gränsöverskridande brottsligheten. Under 2021 har arbetet resulterat i ett stort antal ärenden.

- Det handlar främst om stöldgods, men också om människor som inte har rätt att vistas i landet. Vår verktygslåda när det kommer till lagstiftningen är viktig i arbetet mot den gränsöverskridande och organiserade brottsligheten och det är också det arbetet som är i fokus när gränspolisen i region Syd nu blivit en egen enhet, säger Tomas Sawicki, chef för gränskontrollenheten i polisregion Syd.

Hundratals stulna katalysatorer på väg ut ur landet har tagits i beslag under året och två personer har gripits misstänkta för vapenbrott. Under hösten anträffades fyra stulna lyxbilar vid en kontroll och två personer kunde gripas, misstänkta för grovt häleri.

- Vi betonar vikten av samverkan mellan myndigheter för att komma åt den här typen av brottslighet och resultatet bekräftar bilden att det förekommer en hel del stöldgods som är på väg ut ur landet. Tullverkets nya befogenhet underlättar samverkan med andra myndigheter och innebär att vi kan agera när vi påträffar misstänkt stöldgods, sedan är det Polismyndigheten som utreder brotten, säger Henrik Sjökvist, chef för Tullverkets kontrollenhet Syd.

De myndighetsgemensamma kontrollerna har genomförts på strategiska platser som utvalda hamnar i framför allt Skåne och vid Öresundsbron då flödet vid dessa platser är omfattande och pågår under stor del av dygnet. Totalt har nästan 3000 kontroller genomförts och 84 personer har gripits, misstänkta för olika typer av brott.

- Vi ser att samarbetet mellan våra olika myndigheter är oerhört viktigt och kommer att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, säger Tomas Sawicki.

Kontakt:

Polisens presstjänst: 010-561 75 15

Tullverkets presstjänst: 0771-450 590

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)