Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Mervärdesskatteändringar från och med den 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 kan en e-handelsplattform registrera sig för att redovisa moms direkt till Skatteverket.

Betala den svenska momsen direkt vid köpet

Att en e-handelsplattform snart kan registrera sig för att redovisa moms direkt till Skatteverket innebär att du som privatperson ska betala den svenska momsen direkt vid köpet när du köper en vara via en sådan registrerad e-handelsplattform. E-handelsplattformen redovisar sedan momsen till Skatteverket, men ett ombud ska ändå göra en importdeklaration för din vara.

Är din vara värd högst 1 600 kronor ska du inte betala någon avgift till Tullverket vid importtillfället. Däremot kan det hända att ombudet tar ut en administrativ avgift av dig för att göra en importdeklaration.

Ombudet debiterar dig för svenska punktskatter

Ibland finns det även svenska punktskatter som du som privatperson ska betala, till exempel kemikalieskatt för elektronik. Eftersom e-handelsplattformen med största sannolikhet inte kan känna till EU-ländernas olika nationella punktskatter, måste ombudet som gör importdeklarationen debitera dig för denna punktskatt plus ytterligare moms. Det beror på att moms även ska betalas på punktskatten.

Är du osäker på om du behöver betala en svensk punktskatt på varan du planerar att köpa, kontakta Tullverket. Om du handlar en vara från ett företag inom EU betalar du inga importavgifter.

Kontakta oss

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet