Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Lyckad insats med gemensamma krafter i Helsingborg

Under tre dagar har flera myndigheter och förvaltningar arbetat i insats Klöver 2 i Helsingborg. Omhändertagna tillgångar som kontanter, bilar, guldsmycken samt viten, sanktionsavgifter och böter summeras till miljonbelopp.

Marcel Gabara, Tullverkets insatsledare

Marcel Gabara, Tullverkets insatsledare

- De olika myndigheterna och förvaltningarna arbetar inom olika lagrum och genom att samarbeta på detta operativa sätt, har vi fått verktyg som gör att lyckas vi nå längre än vad vi skulle ha gjort om vi arbetade var för sig, säger Karim Ottosson.

- Den här operationen visar hur kraftfullt vi kan agera när vi myndigheter arbetar tillsammans. När vi använder våra olika befogenheter samlat blir vi starkare i kampen mot brottsligheten, säger Marcel Gabara, insatsledare på Tullverket.

Under insatsen gjordes flertalet kontroller mot individer och företag. Vid tullfiltret i Helsingborgs hamn kontrollerades in- och utgående trafik och även en stor mängd trafikkontroller i stadstrafik genomfördes. Den myndighetsgemensamma kraftsamlingen blev framgångsrik. Under de tre dagar som insatsen pågått har tillgångar, viten, sanktionsavgifter och böter uppgått till ett preliminärt sammanlagt värde på 4.6 miljoner kronor.

- Vi hade aldrig kunnat nå fram till detta goda resultat utan alla dessa myndigheter och förvaltningar, säger Måns Sjödahl, Kronoinspektör.

Under insatsens sista dag fick chefer och andra inbjudna från de olika myndigheterna ta del av det operativa arbetet och resultaten. Att arbeta tillsammans och då få tillgång till de olika verktyg och lagrum som är unika för de olika myndigheterna och förvaltningarna, har åstadkommit ett kraftfullt grepp om den kriminella miljön.

- Det är myndighetssamverkan som gör att vi kommer åt pengarna. Vi arbetar sida vid sida om varandra och finner olika arbetssätt som hela tiden utvecklas för att göra hela operationen smidig och effektiv. Samtidigt skickar vi en signal till de kriminella att man inte kommer undan, säger operationsledaren och polisinspektör, Cristofer Velden.

- Detta är en oerhört viktig samverkan där myndigheterna tillsammans kan visa sin kraft. Kustbevakningen bidrar till kontrollverksamheten i hamnen med egna kontroller av lastbärare men även med gräns och tullkontroller tillsammans med samverkande myndigheter, Patrik Lindén Stationschef Ks Malmö, Kustbevakningen.

- Den här insatsen visar på styrkan i vår samverkan. Kommunen har stora möjligheter med sina lagstiftningar att störa och försvåra för personer som inte vill driva verksamhet på rätt sida lagen, vi ska så klart nytta denna möjlighet i största möjliga utsträckning. Det är en viktig del för att motverka osund konkurrens, och i förlängningen organiserad brottslighet kopplat till näringslivet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Fakta om operation Klöver

Operation Klöver 2, Helsingborg 21-23 september 2021
Deltagande aktörer: Polisen, Tullverket, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Kustbevakningen, Helsingborgs stad, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Polisen hade under operationen huvudmannaskapet.
Totala värdet vid operationsavslut var över 4.6 miljoner kronor.
(Siffran kan komma att justeras uppåt efter ytterligare sluträkning)
”Vi ser att våra olika förutsättningar ger oss fördel mot de kriminella. I ett myndighetsgemensamt arbete blir det svårt att vara kriminell och detta är något vi ska fortsätta att utveckla. Det ska inte vara lönsamt att vara kriminell.

Axplock ur resultatet


24 Fordon i beslag – Kronofogdemyndigheten
5 Kontrollutredningar – Arbetsförmedlingen
37 Kontroller av verksamheter/föreningar – Miljöförvaltningen m.fl
5 Verksamheter/föreningar stängdes – Räddningstjänsten m.fl
821 Kontrollerade fordon – Tullverket/Kustbevakningen
10 Kontrollutredningar – Försäkringskassan
15 Ärende – plan-och bygglagen- Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)