Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Justering av felaktiga tullsatser

EU-kommissionen ändrar nu ett par tullsatser som blev fel när man införde nya varukoder den 1 januari 2022. De varor det handlar om är 3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska ämnen samt likkistor av träfiberskivor.

När nya varukoder infördes den 1 januari 2022 slogs vissa KN-nummer ihop. Det ledde till att tullsatsen för några produkter ändrades av misstag. För att rätta till misstagen ändrar nu EU-kommissionen tullsatserna för ett par produkter så att de motsvarar dem som gällde före årsskiftet.

Varorna där tullsatserna ändras är

  • 3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska ämnen (8485 80 00)
  • likkistor av träfiberskivor (4421 20 00).

3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska ämnen (8485 80 00)

3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska ämnen blir återigen tullfria. Det gäller även delar till dessa 3D-skrivare. Ändringen gäller retroaktivt från den 1 januari 2022.

De här varorna har sedan årsskiftet felaktigt haft en tullsats på 1,7 procent. Har du betalat tull för dessa varor under det första halvåret 2022 kan du ansöka om återbetalning.

Likkistor av träfiberskivor (4421 20 00)

Tullsatsen för likkistor av träfiberskivor ändras till 4 procent från och med den 22 juni 2022.

Varorna har sedan den 1 januari 2022 felaktigt varit tullfria. Ingen retroaktiv debitering kommer att göras.

Mer information

Läs mer i förordning 2022/859 av den 24 maj 2022 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)