Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Jättebeslag av kokain – allt filmades av smugglarna

I mars beslagtog Tullverket över 60 kilo kokain i Uddevalla hamn. Samtidigt greps tre män som idag åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling vid Uddevalla tingsrätt.

– En stark bevisning i ärendet är att en av de misstänkta hade en GoPro-kamera på sig och filmade hela förloppet när de gick ombord och grävde fram narkotikan i fartygets lastutrymme, säger Gill Eriksson, biträdande chef för tullkriminalenheten på Tullverket i Göteborg.

Kokainbeslaget med 22 paket kokain som ligger uppradade och numrerade på ett stort vitt papper.

Tullverket beslagtog över 60 kilo kokain fördelat i 22 paket.

I mitten av mars anlöper ett fraktfartyg lastat med koks, direkt från Colombia till Uddevalla hamn. Tullverket och Kustbevakningen gjorde en fartygsvisitation vid ankomsten. Medvetet undvek man att undersöka lastutrymmena. Istället sattes fartyget under bevakning. Strax efter midnatt 20 mars smyger tre personer ombord på fartyget och ner i ett av lastutrymmena. Där gräver de fram tre väskor, smyger av fartyget och grips av tullpersonal. En av de misstänkta slängde en av väskorna i havet och försökte gömma sig vid kajkanten, men Kustbevakningen och Tullverket lokaliserade både mannen och väskan. En av de åtalade hade en så kallad GoPro-kamera på sig och filmade hela förloppet, från att de gick ombord och grävde fram narkotikan i fartygets lastutrymme tills att de greps. Totalt fanns det 61,2 kilo kokain i väskorna.

Tre åtalas – en fortfarande internationellt efterlyst

Ett parti kokain av den här storleken med en hög renhetsgrad har ett uppskattat värde på cirka 100 miljoner kronor i missbrukarledet. De åtalade är födda mellan 1987 och 1995.

– Över 60 kilo kokain är ett av de största beslagen som gjorts i Uddevalla och vi är nöjda med att vi lyckades stoppa narkotikan från att komma ut i samhället. Ytterligare en person är fortfarande efterlyst för inblandning i planeringen och genomförande av smugglingen och hon är numera internationellt efterlyst, säger Gill Eriksson.

Oklar koppling till tidigare beslag

Tullverket gjorde även ett beslag av över 25 kilo kokain i Uddevalla hamn i början av året, men ingen har kunnat knytas till det beslaget. Det beslaget var dock upprinnelsen till att fartyget som kom från Colombia i mars sattes under bevakning.

Smugglarnas egen kroppsburna kamera visar när de är i fartygets lastutrymme och letar efter väskor med kokain.

Tulltjänstemän får syn på smugglarna och en av männen kastar en av väskorna med kokain i vattnet innan de grips på plats.

Det finns ytterliggare tolv filmklipp från händelseförloppet. För mer information och rörligt filmmaterial kontakta Tullverkets presstjänst, 0771–450 590.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)