Tullverket

Publicerad:

Nyhet

I april införs transaktionsbaserad avräkning av garanti vid övergång till fri omsättning

I april sker förändring av dagens garantihantering. Då införs nämligen transaktionsbaserad avräkning vid övergång till fri omsättning. En transaktionsbaserad hantering innebär att digitala importdeklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet inte räcker till.

Nyheten uppdaterad 10 februari 2020: Ett ytterligare sätt att frigöra en deklaration har lagts till.


Avräkningen kommer att göras mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för ditt företags garanti. Ditt företag och Tullverket kan därmed följa aktuella transaktioner i realtid. En transaktionsbaserad hantering innebär att importdeklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet vid övergång till fri omsättning inte räcker till. För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är tillräckligt.

Frigöra en deklaration

Om en deklaration stoppats eftersom det inte finns tillräckligt med garanti så finns det olika sätt att frigöra deklarationen.

  • Öka referensbeloppet genom en ändringsansökan för samlad garanti. Detta alternativ tar längre tid eftersom det finns handläggningstider både hos företaget, banken och Tullverket. Detta ska därför ses som en långsiktig lösning för att fler ärenden inte ska stoppas upp framöver.
  • Kontakta ett tullombud som tar på sig betalningsansvaret av deklarationen.
  • Betala en tullräkning som inte är betald.
  • Ställa en individuell garanti vid en klareringsexpedition vid gränsen.
  • Dela upp deklarationen och delförtulla de varuposter som garanti räcker till på en deklaration och resterande varuposter på annan deklaration efter referensbeloppet korrigeras enligt ett av de ovannämnda alternativen.
  • Transitera varorna, om det finns tillgänglig garanti för det förfarandet.

Har du tillräckligt med utrymme för din garanti?

Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti är det viktigt att du säkerställer att ditt företag har tillräckligt med utrymme i garantin. Om du bedömer att utrymmet inte är tillräckligt måste ditt företag snarast lämna in en ansökan om ändring. En ansökan om ändring gör du i e‑tjänsten Tillstånd här på webbplatsen.

Det kan även vara så att ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd men inget tillstånd till samlad garanti, eftersom era importavgifter understiger 1 000 euro. Ditt företag behöver då försäkra sig om att era framtida importavgifter inte överstiger det värdet. Om du beräknar att de kommer att överstiga 1 000 euro behöver ditt företag omgående ansöka om tillstånd till samlad garanti.

E-tjänsten Garantier

Dagens e-tjänst Garantier kommer att uppdateras och i e-tjänsten kommer ditt företag i realtid att kunna se det totala referensbeloppet och garantibeloppet som finns för era garantier.

Garanti

Ansökan om tillstånd och registrering

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Transitering har lagts till som ett sätt att frigöra en importdeklaration.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)