Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Fotograf Mette Ottosson

Fotograf Mette Ottosson

Högst utfall hittills i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Myndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet under 2021 innebar att 448 fängelseår dömdes ut. Det är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar den rapport som överlämnas till regeringen idag.

Charlotte Svensson

Charlotte Svensson

­­– Rapporten visar hur viktigt det är att vi myndigheter samarbetar för att komma åt den grova organiserade brottsligheten. Den drabbar många delar av samhället och behöver därför bekämpas samlat av oss myndigheter, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Utöver de utdömda fängelseåren beslutades om näringsförbud i sammanlagt 77 år. Andra exempel från det myndighetsgemensamma arbetet under förra året är Försäkringskassans återkrav som uppgick till 62 miljoner kronor, och att Kronofogdemyndigheten säkrade tillgångar för nästan 80 miljoner. Kriminella nätverk är ofta komplexa att bekämpa, det förutsätter att flera myndigheter samverkar.

– Tullverkets insatser är centrala i den gemensamma satsningen och vi bidrar på flera olika plan, Våra tulltjänstemän finns med i underrättelsearbetet, i omfattande operativa insatser och i det framåtsyftande utvecklingsarbetet, säger tullkriminalavdelningens chef Per Westberg.

En bidragande orsak till det höga antalet fängelseår är att flera personer dömts för brott med högt straffvärde, som grova narkotikabrott och grova våldsbrott. Men här finns även exempel på ärenden som har lett till långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet, som ett i Stockholmsområdet där 41 personer dömdes för att i olika grad ha missbrukat den statliga lönegarantin.

– Även utanför den här myndighetsgemensamma satsningen arbetar vi varje dag, året om mot den organiserade brottsligheten. De kriminella nätverken står för en stor del av smugglingen av till exempel narkotika och vapen till Sverige, säger Per Westberg.

I utredningsarbetet har information från dekrypterade tjänster, som Enchrochat, Sky ECC och Anom, varit en viktig del för de fällande domarna.

Myndighetssamverkan i siffror – ett urval

Polismyndigheten och Tullverket

Beslag

 • 367 kg cannabis
 • 127 kg amfetamin
 • 78 liter amfetaminolja
 • 27 kg kokain
 • 115 000 narkotika- eller dopningsklassade tabletter
 • 3 automatvapen
 • 16 gevär
 • 23 pistoler och revolvrar
 • 5 handgranater


Kronofogden

 • 80 miljoner kronor i säkrade tillgångar (säkrade tillgångar och utmätta tillgångar)


Skatteverket

 • 783 beslut om ändrad folkbokföring.
 • 99 miljoner kronor i höjning av skatt.
 • 61 miljoner kronor i betalningssäkring.


Försäkringskassan

 • 62 miljoner kronor avseende återkrav av assistansersättning, sjukpenning med mera.
 • 49 miljoner kronor i förhindrade felaktiga utbetalningar.

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

De samverkande myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.

För frågor kontakta Tullverkets presstjänst 0771-450 590 eller press@tullverket.se.

Tipsa Tullverket om smuggling på vårt tipsnummer 90 114.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)