Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.

Arbetet under 2020 i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

– Våra gemensamma ansträngningar och goda samarbete har gett resultat. Många grovt kriminella har dömts till långa fängelsestraff och Tullverkets del i arbetet med att bekämpa narkotikasmugglingen har bidragit starkt till det, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Många dömda för grovt narkotikabrott

Totalt ledde den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet till 51 domar för grovt narkotikabrott 2020. Det är betydligt fler än året innan då 13 domar för grovt narkotikabrott utdömdes. Ett särskilt högt utfall kopplat till narkotikasmuggling redovisades i en nationell insats som leddes av Tullverket under 2020. Den resulterade i att totalt 13 personer dömdes till fängelse i sammanlagt 57 år och 8 månader.

– Vi har en central roll i att bekämpa den organiserade brottsligheten eftersom narkotikasmuggling och narkotikahandel ofta är en bas för den kriminella verksamheten. Det är ett högt prioriterat arbete för oss att hindra smuggling. Målet är att bidra till ett tryggare samhälle, säger Charlotte Svensson.

Fortsatt fokus på brott mot välfärdssystemet

Arbetet med att begränsa att kriminella systematiskt bedrar och missbrukar våra väldfärdssystem fortsatte att prioriteras och utvecklas under 2020. Kravet på återbetalning till de som missbrukat systemet är på en betydligt högre nivå under 2020, än tidigare år.

Myndigheterna har under förra året fortsatt utveckla det brottsförebyggande arbetet, där flera myndigheter i ett koordinerat arbete kan göra stor skillnad. Även en fortsatt och utvecklad samverkan med kommunerna kommer vara en förutsättning för att stärka förmågan i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Satsningen i siffror (2015–2020)

Resultatet av arbetet i satsningen mot organiserad brottslighet sedan 2015 innebär att:

 • drygt 1 200 personer åtalats i tingsrätt (282 personer under 2020)
 • 565 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år (145 fängelsedömda i sammanlagt 349 år under 2020)
 • 670 miljoner kronor i höjning av skatt (101 miljoner under 2020)
 • 274 miljoner kronor i utmätta tillgångar (35 miljoner under 2020)
 • 140 miljoner kronor i återkrav (90 miljoner kronor under 2020)
 • 287 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar (49 miljoner under 2020)
 • över 1,2 ton cannabis togs i beslag (cirka 500 kilo 2020), tillsammans med
 • drygt 340 kilo amfetamin (cirka 130 kilo under 2020)
 • 130 kilo kokain (nästan 60 kilo under 2020)
 • 1,5 miljoner narkotika- eller dopningsklassade tabletter (drygt 565 000 tabletter under 2020)
 • 13 kilo heroin under 2020 (en typ av narkotika som tidigare varit sällsynt bland beslagen i satsningen).

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 Pdf, 4.9 MB.

Fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny artikel

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)