Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2021 om det godkänns av EU:s medlemsländer och Storbritannien.

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Utträdesavtalet är tillämpligt vilket bland annat innebär att det finns särskilda bestämmelser för exempelvis transporter som påbörjas före övergångsperiodens slut den 31 december 2020 men som avslutas efteråt.

Avtalet är i form av ett handelsavtal som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas.

Läs mer om avtalet.

Tillägg 2020-12-31:

EU:s medlemsländer och Storbritannien har godkänt avtalet. Det börjar därför tillämpas den 1 januari 2021.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillägg angående godkännande av avtalet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)