Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Godkänn att ett ombud får lämna dina deklarationer

Många företag använder ett så kallat tullombud. Ombudet måste ha en fullmakt från dig för att kunna agera i ditt namn.

För att ett tullombud ska kunna lämna deklarationer på uppdrag av ditt företag behöver ditt företag ge tullombudet en fullmakt.

Vad ska fullmakten innehålla?

  • Ombudets namn ska framgå av fullmakten.
  • Det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras.
  • Fullmakten ska skrivas under av en behörig firmatecknare om kunden inte är en privatperson.

Fullmakten ska arkiveras i tio år

Tullombudet bör arkivera fullmakten i tio år från det att tulldeklarationen godtogs, eftersom Tullverket kan underrätta om en tullskuld upp till tio år efter det att den uppkom.

Ett tyst medgivande räcker inte

Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert.

Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Två typer av ombudskap

Det finns två typer av ombudskap: direkt och indirekt.

  • Direkt ombudskap är den vanligaste formen av ombud. Det betyder att ombudet lämnar deklarationen i ditt namn, och själv står som ombud i deklarationen.
  • Indirekt ombudskap innebär att ombudet lämnar deklarationen i sitt eget namn, men för din räkning. Det blir ombudet som står som deklarant i deklarationen. Vid import står ombudet dessutom som gäldenär, vilket kräver att ombudet har tullkredit.

Mer information

Läs mer om deklarantens ansvar.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Komplettering om direkt och indirekt ombudskap.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)