Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.

Att myndigheterna samverkar för att begränsa brottsligheten i Sverige är oerhört viktigt. Tullverket samverkar frekvent för att öka sin förmåga, i det här fallet för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

– I regeringsuppdraget har vi provat att samköra särskilda operativa team s.k. TKP-grupper och detta har varit en framgångsrik arbetsmetod. Grupperna har fått förståelse för respektive myndighets befogenheter och kunnat arbeta med en bredare ”verktygslåda”, säger Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör på Tullverket.

Tullverket prioriterar idag sin verksamhet mot illegal införsel av varor. Myndigheten har idag ingen befogenhet avseende utförsel av stöldgods, då detta inte är någon utförselreglerad vara. Denna arbetsuppgift tillhör Polismyndighetens ansvarsområde, då brottet räknas som ett häleribrott enligt brottsbalken. Tullverket har ett väl fungerande samarbete med polisen i de fall som stöldgods påträffas vid en tullkontroll.

I samband med överlämningen av rapporten informerade inrikesminister Mikael Damberg att regeringen kommer att ge Tullverket utökade befogenheter för att ingripa när myndigheten påträffar misstänkt stöldgods.

– Vi förstår den frustration som både medborgare och vår egen personal har känt för att vi inte har haft lagliga befogenheter att ingripa när vi påträffar misstänkt stöldgods i vårt yrkesutövande. Det är därför bra att vi nu ska få möjlighet att stoppa stöldgods och hålla kvar misstänkta personer, säger Fredrik Holmberg.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)