Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Fartyg Göteborgs hamn

Första ”brexit-fartyget” anländer till Göteborgs hamn. Foto: Tullverket

Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn

Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien.

– Lossningen och tullkontrollen flöt på bra. Vi var väl förberedda, säger Tony Magnusson som är chef för Tullverkets kontrollavdelning i Göteborg.

Fraktfartyget från engelska Immingham anlöpte som planerat klockan åtta. Ombord fanns ett 90-tal lastbilar som direkt började lossas och sedan tullklarerades innehållet.

Storbritannien behandlas som ett land utanför EU

– Nu måste gods från Storbritannien deklareras som allt annat gods som kommer från länder utanför EU. Det vill säga genomgå fulla tullformaliteter vilket innebär att de måste lämna importdeklaration samt att vi genomför tullkontroll. Det påverkas inte av det handelsavtal mellan EU och Storbritannien som slöts på julafton, betonar Tony Magnusson.

Aktörerna i Göteborgs hamn har förberett sig länge för Storbritanniens utträde ur EU:s tullunion. Eftersom det in i det sista var osäkert om det skulle bli ett handelsavtal var man förberedda på det värsta: en hård brexit. Att det nu finns ett färdigt handelsavtal betyder dock inte att verksamheten är densamma som tidigare. Storbritannien betecknas som ett tredje land i förhållande till EU och det innebär olika tullformaliteter. Däremot slipper en importör att betala tull om man kan styrka att varan uppfyller ursprungsvillkoren i avtalet.

Kontroll lastbil Göteborg

Kontroll av lastbil i Göteborgs hamn på morgonen den 5 januari. Foto: Tullverket

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)