Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.

Rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018 överlämnas till inrikesminister Mikael Damberg.

Rikspolischefen Anders Thornberg överlämnar rapporten till inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Polisen

Under 2018 pågick som mest 27 nationella operativa insatser inom ramen för samverkan, därtill flera regionala insatser. Förra året utdömdes 304 fängelseår i tingsrätt kopplat till arbetet i satsningen, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2017. Utfallet för 2018 innebär att över 1 000 personer åtalats i tingsrätt sedan 2014.

Fokus på brott mot välfärdssystemet

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet, bland annat i utsatta områden.

– Den samlade styrkan hos de samverkande myndigheterna gör det möjligt att långsiktigt och uthålligt bekämpa helheten i den organiserade brottsligheten där våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet ofta hänger ihop, säger rikspolischef Anders Thornberg, ordförande i Samverkansrådet, som leder den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Högsta skattehöjningarna och fler lyckade insatser

Under 2018 inriktade de 12 samarbetande myndigheterna också mer av sitt arbete mot att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemet. Resultatet är att Försäkringskassan genom återkrav och skadestånd beräknas ha gjort besparingar på 100 miljoner kronor, vilket är det högsta hittills i satsningens historia.

Beloppet för beslutade höjningar av skatt på grund av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet uppgick till 145 miljoner kronor, vilket är det högsta sedan 2014.

Under året beslagtogs många vapen och mycket narkotika. Beslagen av vapen omfattar också explosiva varor, främst handgranater. En stor del av vapnen togs i beslag utanför de tre storstadsregionerna. Beslagen av cannabis uppgick till 170 kilo och 60 000 narkotikaklassade tabletter togs i beslag utifrån insatser i satsningen.

Konkret exempel på samverkan gällande brott mot välfärdssystemet

Försäkringskassan fick uppgifter som tydde på ett fall av organiserad brottslighet mot välfärdssystemet i Malmö. Information fanns om att personer i andra länder utlovades arbete som assistenter i Sverige, men brukarna de skulle arbeta för hade ett överdrivet behov av vård och assistenterna skrev under tomma tidrapporter som i efterhand fylldes i och godkändes.

En utredning inleddes och den visade att det även fanns assistenter som hade bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen. Samtidigt kontrollerade Skatteverket det aktuella assistansbolaget och redovisningen överensstämde inte med Försäkringskassans utbetalningar. Migrationsverkets kontroller visade att inte alla hade tillstånd att arbeta eller uppehålla sig i Sverige. Efter polisanmälan inledde Ekobrottsmyndigheten förundersökning i ärendet. Ekobrottsmyndighetens och polisens spaning visade att många av assistenterna aldrig var fysiskt på sitt arbete.

Insatsen slutade med att 13 personer dömdes i tingsrätten till sammanlagt 27 års fängelse för omfattande assistansbedrägerier. Försäkringskassan tilldömdes 12 miljoner i skadestånd och Malmö stad 2,3 miljoner.

Utan samverkan mellan myndigheterna hade det varit svårt att upptäcka brottsligheten.
I assistansärenden är spaning ofta central för att bevisa att, och hur, socialförsäkringen utnyttjas. Assistansersättningen ger ofta kriminella en legal fasad, och en inkomst som kan leda till felaktig sjukpenningsgrundande inkomst, möjligheter till lån och krediter, bostads- och bilköp och arbetslöshetskassa. På så sätt kan socialförsäkringen leda till att kriminalitet döljs, och samtidigt leda till stora effekter på samhällsekonomin.

Läs rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018. Pdf.

Den myndighetsgemensamma satsningen

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)