Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning förlängs

Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material förlängs från den 26 april i ytterligare 30 dagar. Det är också en viss skillnad i vilka produkter som omfattas.

Kravet på exporttillstånd har upphört!

Kravet på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning upphörde att gälla den 26 maj 2020.

Läs mer hos Kommerskollegium.

Nytt är att exporttillstånd nu också behövs för skyddsutrustning som regleras enligt direktivet för medicinsktekniska produkter. Skyddshandskar och ansiktsskärmar har dock tagits bort från listan och behöver inte längre tillstånd.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)