Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar

Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning.

piratkopierade varor, jeans, skor, klocka och skärp.


Utöver detta stoppades även 4,2 miljoner artiklar inom andra kategorier som till exempel piratkopierade batterier, skor, leksaker, tennisbollar och rakblad. Dessutom togs cirka 77 miljoner piratkopierade cigaretter och 44 ton vattenpipstobak.

Inriktningen i kontrolloperationen var piratkopierade artiklar inom dagligvaror (exklusive livsmedel) med låg förtjänst men med hög omsättning i butikerna.

– Sverige bidrog med ett bra resultat, framför allt tack vare ett stort ingripande av 7 800 liter piratkopierat rengöringsmedel, säger Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet på Tullverket. Det var genom samverkan mellan tullmyndigheter som resultatet av kontrolloperationen blev så bra, säger Per Holgersson.

– Marknaden för piratkopierade produkter är gränslös och förekommer inom alla branscher när allt fler handlar på internet. Det innebär att allt fler piratkopierade varor dyker upp i försändelser från olika håll i världen, vilket konsumenten måste informeras om och göras mer uppmärksam på, säger Per Holgersson.

Under 2018 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 26 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 738 miljoner euro. Den vanligaste produkten som stoppats inom EU är piratkopierade cigaretter och leksaker. I Sverige stoppades i fjol cirka 20 000 piratkopierade artiklar och närmare 270 ingripanden gjordes. Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot leksaker, accessoarer, tomma förpackningar och delar till mobiler.

Generellt kommer kopiorna ofta ifrån Asien där Kina är det vanligaste ursprungslandet. De största antalet ingripanden görs i post- och kurirflödet. Merparten av alla omhändertagna varor förstördes.

Utöver att de legala tillverkarna, återförsäljarna och distributörerna förlorar intäkter har den illegala verksamheten även en inverkan på samhället i stort med förlorade skatteintäkter, arbetstillfällen och inte minst kostnader för att bekämpa den illegala verksamheten som följd. Dessutom kan de piratkopierade produkterna utgöra en risk för konsumenterna.

För ytterligare information, kontakta Tullverkets presstjänst på 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)