Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien

Eftersom Storbritannien blir en part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska koden EU anges i fält 1 i tulldeklarationen när du importerar varor från eller exporterar varor till Storbritannien.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet