Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Deklarationshandledningarna för export har uppdaterats

De två deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer vid export (UGE och UNU) har uppdaterats. Ett viktigt förtydligande är att du inte kan lämna uppgiften Betalningssätt för transportkostnader både på huvudnivå och varupostnivå. Det kan i värsta fall leda till att dina transporter fördröjs.

Huvudnivå eller varupostnivå – men inte båda

När du deklarerar varor för export kan du ange uppgiften Betalningssätt för transportkostnader antingen på huvudnivå eller varupostnivå, men inte båda.

Så här ska du deklarera uppgiften:

  • Om samma kod gäller för hela sändningen lämnar du uppgiften på huvudnivå.
  • Har du lämnat uppgiften på huvudnivå får du inte samtidigt lämna någon uppgift om transportkostnader på varupostnivå.
  • Uppgiften får bara anges på varupostnivå när minst två olika koder finns att deklarera. Den ska i så fall deklareras för varje varupost.

Undvik problem vid gränsen

Deklarerar du på något annat sätt kan det uppstå problem vid gränsen om utförseltullkontoret ligger i en annan medlemsstat. Detta eftersom vissa länders system inte godkänner något annat sätt att deklarera.

För att undvika att dina transporter blir stående vid gränsen är det därför viktigt att du deklarerar uppgiften på rätt nivå.

Deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer för export (UNU och UGE) har uppdaterats för att förtydliga detta.

Se deklarationshandledningarna för export.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)