Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut?

Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut. Det är därför viktigt att se över hur ditt företag påverkas.

Ta del av informationen i EU-kommissionens vägledningsdokument som bland annat beskriver hur den praktiska hanteringen ska gå till vid övergångsperiodens slut. Viktig information är till exempel att unionsvaror som passerar gränsen mellan Storbritannien och EU efter övergångsperiodens slut inte blir föremål för tullhantering om man genom transportdokumentet kan styrka att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Du kan också få hjälp av de frågor och svar som nu finns publicerade på Tullverkets webbplats.

Läs mer om brexit på tullverket.se.

Läs frågor och svar om brexit på tullverket.se.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)