Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Blå EUR.1 från Vietnam kan godtas i vissa fall

Varucertifikat EUR.1 från Vietnam har i vissa fall fel färg. Certifikaten är blå i stället för gröna. Vissa av dessa certifikat kan ändå godtas under en övergångsperiod.

Enligt information från EU-kommissionen förekommer EUR.1 från Vietnam med fel färg. Om du som importör får ett blått EUR.1 från Vietnam behöver du kontrollera serienummer och utfärdandedatum för att se om du kan använda det för att få förmånsbehandling.

Vissa blå EUR.1 kan godtas under en övergångsperiod

Enligt information från EU-kommissionen kan vissa certifikat med fel färg som utfärdas i Vietnam fram till och med 31 december 2020 godtas för förmånsbehandling. Detta undantag gäller endast för EUR.1 med serienummer AA000001 till AA100000.

Blå certifikat med andra serienummer, eller certifikat som utfärdas efter 31 december 2020 kommer inte att godtas. Du får i dessa fall vända dig till din leverantör i Vietnam och be om ett nytt EUR.1 utfärdat i efterhand på en blankett med grön färg. Om du inte har ett korrekt certifikat vid importtillfället får du betala full tull för varorna.

Bakgrund

Frihandelsavtalet med Vietnam trädde i kraft 1 augusti och de ursprungsintyg som används av Vietnam är EUR.1. Enligt information från EU-kommissionen förekommer EUR.1 med blå färg, i stället för den gröna som certifikaten ska ha enligt avtalet.

Vietnam har meddelat EU-kommissionen att de haft tekniska problem, vilket orsakat fel färg på certifikaten. EU-kommissionen har meddelat Vietnam att EU kommer att godta de certifikat som redan är tryckta under förutsättning att de utfärdas i Vietnam senast den 31 december 2020. Alla certifikat med fel färg som utfärdas efter det datumet kommer att avvisas av tekniska skäl.


Läs mer om frihandel från Vietnam

 

Den här nyheten har ändrats

Nyheten ändrades den 7 september 2020 med anledning av ny information från EU-kommissionen om att vissa certifikat kan godtas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)