Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 har beslutats av EU-kommissionen

EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

Vilka varor gäller det?

Tullfriheten gäller

  • personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar
  • medicinsk utrustning, exempelvis respiratorer och testutrustning.

Vem har rätt till tullfrihet?

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av

  • statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Även företag som importerar varor på uppdrag av dessa organ kan omfattas av tullfriheten under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dem.

Ytterligare villkor

För tull- och momsfrihet gäller att varorna ska vara avsedda att

  • kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19-utbrottet av de organ och organisationer som har rätt till denna tullfrihet
  • göras tillgängliga för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av eller är involverade i att bekämpa covid-19-utbrottet, förutsatt att varorna kvarstår som respektive organs eller organisations egendom
  • användas av katastrofhjälpsorganisationer för att tillgodose sina behov under den period de tillhandahåller katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19-utbrottet; detta inkluderar hjälp till den medicinska personal som behandlar dem som drabbas.

Läs om hur du ansöker

På vår webbsida om tullfriheten kan du läsa om hur du ansöker, vilka koder du ska använda och vilka handlingar du ska skicka med. Där hittar du också information om vad som gäller efter importen.

Läs om hur du ansöker om tull- och momsfriheten.

Mer information

Läs EU-kommissionens beslut.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)