Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Befrielse från tull och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. I avvaktan på kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och momsfrihet.

För att Tullverket ska bevilja tull- och momsfrihet ska den organisation som ansöker om tullfriheten lämna en förbindelse att betala tull och moms för varorna om EU-kommissionen inte beslutar om tullfrihet.

Vem kan få tull- och momsfrihet?

De som kan ansöka om denna tull- och skattefrihet är statliga organisationer, inklusive statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade, men även andra organisationer som har godkänts av Tullverket.

Ansök om att bli godkänd

Organisationer som inte är statliga måste ansöka om att bli godkända för tullfri import av dessa varor. Tänk på att ansöka så snart som möjligt eftersom ett godkännande som mottagare för tullfri import är ett av villkoren för befrielsen.

Läs mer om tull- och momsfriheten.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)