Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Är företagen förberedda för brexit?

Svenska företag som har handel med Storbritannien bör snarast vidta åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit. Det är budskapet i ett brev som Tullverket och statistikmyndigheten SCB skickat ut och som i dagarna når drygt 5 700 företag.

Tullverkets nya lokaler i fastigheten Dungen i Hyllie utanför Malmö.

När oktober övergår i november är det stor risk att Storbritannien inte längre är en del av EU och det utan utträdesavtal. Företag kommer på olika sätt att påverkas av brexit. Då det råder stor osäkerhet kring hur den här påverkan kommer att ta sig uttryck, är det extra viktigt att följa utvecklingen och förbereda sig och sin verksamhet så bra som möjligt.

– Vi är medvetna om att många fler än de som får brevet berörs och uppmanar alla som handlar med Storbritannien att ta del av informationen på vår webbplats, säger Åsa Wilcox,
avdelningschef för Effektiv Handel på Tullverket.

Tullverket bedömer att många företag verkar invänta beslutet om brexit innan man själv genomför någon administrativ förberedelse. Myndigheten har kraftsamlat för att möta en ökad mängd ansökningar, men det finns ändå en risk att handläggningstiderna blir längre och i förlängningen kan komma att påverka företagens verksamhet.

– Vi kan konstatera att det endast skett en liten ökning av tilldelade Eori-nummer, ett
registreringsnummer som krävs vid tullhantering. Det företagen kan göra för att minska påverkan är att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns på plats, vilket i sin tur möjliggör en effektivare ärendehantering från Tullverkets sida, säger Åsa Wilcox.

I dagarna har Tullverket och SCB skickat ut ett informationsbrev till drygt 5 700 mottagare som har det gemensamt att de alla bedriver handel med Storbritannien och överstiger tröskelvärdena för Intrastat-rapportering. Därför är de skyldiga att rapportera sin handel till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen. Tröskelvärden för Intrastat-rapportering är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Några råd till företag som inte har erfarenhet av tullhantering sedan tidigare är att de snarast bör:

 • Ansöka om ett så kallat Eori-nummer. Ett Eori-nummer är ett registreringsnummer som
  alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs
  kostnadsfritt via Tullverkets webbplats.
 • Ansöka om tillgång till Tullverkets e‑tjänster, det vill säga de system från vilka mycket
  av tullhanteringen kan skötas.
 • Inhämta grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar genom att ta del av det
  informationsmaterial som finns på bland annat Tullverkets webbplats.
 • Fundera över om det finns särskilda tillstånd att söka som kan förenkla företagets framtida
  tullhantering.

Företagen uppmärksammas samtidigt på att om det inte blir en hård brexit så krävs ändå fortsatt inrapportering av handeln med Storbritannien till SCB via Intrastat under den övergångsperiod som EU och Storbritannien kommit överens om.

För mer information

Tullverkets presstjänst, press@tullverket.se, 0771-450590
SCB, Johannes Cleris, tf pressansvarig, press@scb.se, 010-479 40 83

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)