Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, keramiska plattor från Indien och Turkiet

Ändring av förordning

Den 9 mars 2024 ändrades kommissionens förordning (EU) 2023/265 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av keramiska plattor med ursprung i Indien och Turkiet.

Artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2023/265 ändrades enligt följande:

”Antidumpningstullar är inte tillämpliga på den indiska exporterande tillverkaren Lavish-gruppen, bestående av Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP och Liva Ceramics (Taric-tilläggsnummer C903), och är inte tillämpliga på den turkiska exporterande tillverkaren Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Taric-tilläggsnummer C902).”

har ersatts med

”Antidumpningstullar är inte tillämpliga på den indiska exporterande tillverkaren Lavish-gruppen, bestående av Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics och Luxgres Ceramica LLP (Taric-tilläggsnummer C903), och är inte tillämpliga på den turkiska exporterande tillverkaren Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Taric-tilläggsnummer C902).”

Taric-tilläggsnummer C903 ska tillämpas på Silk Ceramics och Luxgres Ceramica LLP. Från och med den 11 februari 2023 ska all slutgiltig tull som betalats på import av produkter tillverkade av Silk Ceramics och Luxgres Ceramica LLP återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Läs mer i förordning 2024/804


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)