Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, keramiska plattor från Indien och Turkiet

Meddelande företagsnamnbyte

Den 3 maj 2024 ändrades kommissionens förordning (EU) 2023/265 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av keramiska plattor med ursprung i Indien och Turkiet.

Bilaga 1 till förordning (EU) 2023/265 ändrades enligt följande:

”Indien

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Private Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

C920”

har ersatts med:

”Indien

Asian Granito India Limited

Crystal Ceramic Industries Limited

Affil Vitrified Private Limited

Amazoone Ceramics Limited

C920”

Taric-tilläggsnummer C920 ska tillämpas på Crystal Ceramic Industries Limited från och med den 15 februari 2024. All slutgiltig tull som betalats på import av produkter tillverkade av Crystal Ceramic Industries Limited och som går utöver den antidumpningstullsats som fastställs i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) 2023/265 för Crystal Ceramic Industries Private Limited ska återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Läs mer i förordning 2024/1221


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)