Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indonesien och avsänd från Taiwan, Turkiet och Vietnam

Utvidgande av utjämningstullar

Efter avslutad undersökning om eventuellt kringgående utvidgar kommissionen de slutgiltiga utjämningstullar som infördes genom förordning (EU) 2022/433 på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indonesien till att också omfatta de berörda produkterna avsända från Taiwan, Turkiet och Vietnam, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan, Turkiet och Vietnam eller inte.

Berörd produkt är kallvalsade platta produkter av rostfritt stål som inte vidare bearbetats efter kallvalsningen och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80 (Taric-nummer 7219 31 00 10, 7219 31 00 20, 7219 32 10 10, 7219 32 10 20, 7219 32 90 10, 7219 32 90 20, 7219 33 10 10, 7219 33 10 20, 7219 33 90 10, 7219 33 90 20, 7219 34 10 10, 7219 34 10 20, 7219 34 90 10, 7219 34 90 20, 7219 35 10 10, 7219 35 10 20, 7219 35 90 10, 7219 35 90 20, 7219 90 20 10, 7219 90 20 20, 7219 90 80 10, 7219 90 80 20, 7220 20 21 10, 7220 20 21 20, 7220 20 29 10, 7220 20 29 20, 7220 20 41 10, 7220 20 41 20, 7220 20 49 10, 7220 20 49 20, 7220 20 81 10, 7220 20 81 20, 7220 20 89 10, 7220 20 89 20, 7220 90 20 10, 7220 90 20 20, 7220 90 80 10 och 7220 90 80 20).

Den tull som utvidgas är den antidumpningstull på 20,5 % som är tillämplig på ”alla övriga indonesiska företag” (Taric-tilläggsnummer C999).

Befrielse från tull ska endast beviljas de specifika företag som nämns i artikel 1, punkt 1, under förutsättning att vissa angivna handlingar uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter, se förordningen.

Registrering av import införd den 15 augusti 2023 genom förordning (EU) 2023/1631 upphör. Samtidigt tas tullen retroaktivt ut på den registrerade importen.

När den tull över kvoten som avses i artikel 1.6 i kommissionens förordning (EU) 2019/159 blir tillämplig på valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, och överskrider nivån på den utjämningstull som fastställs i artikel 1.2, ska endast den tull över kvoten som avses i artikel 1.6 i förordning (EU) 2019/159 tas ut.

Kommissionen avslår ansökningar om befrielse från tull som lämnats in av Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turkiet), Lam Khang Joint Stock Company (Vietnam) och Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited (Vietnam).

Läs mer i förordning 2024/1268


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)