Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indonesien och avsänd från Taiwan, Turkiet och Vietnam

Ändringar efter avslutad undersökning av eventuellt kringgående

Efter avslutad undersökning om eventuellt kringgående utvidgar kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen som infördes genom förordning (EU) 2021/2012, ändrad genom förordning (EU) 2022/433, på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Indonesien till att också omfatta de berörda produkterna avsända från Taiwan och Vietnam, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Vietnam eller inte. Undersökningen beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts genom förordning (EU) 2021/2012, genom import av berörd produkt som avsänts från Turkiet, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Turkiet eller inte, avlutas utan åtgärd.

Berörd produkt är valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, som den dag då genomförandeförordning (EU) 2021/2012 trädde i kraft

klassificerades enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80 (Taric-nummer 7219 31 00 10, 7219 32 10 10, 7219 32 90 10, 7219 33 10 10, 7219 33 90 10, 7219 34 10 10, 7219 34 90 10, 7219 35 10 10, 7219 35 90 10, 7219 90 20 10, 7219 90 80 10, 7220 20 21 10, 7220 20 29 10, 7220 20 41 10, 7220 20 49 10, 7220 20 81 10, 7220 20 89 10, 7220 90 20 10 och 7220 90 80 10).

Den tull som utvidgas är den antidumpningstull på 19,3 % som är tillämplig på ”alla övriga indonesiska företag” (Taric-tilläggsnummer C999).

Befrielse från tull ska endast beviljas de specifika företag som nämns i artikel 1, punkt 1, under förutsättning att vissa angivna handlingar uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter, se förordningen.

Registrering av import införd den 15 augusti 2023 genom förordning (EU) 2023/1632 upphör. Samtidigt tas tullen retroaktivt ut på den registrerade importen som avsänts från Taiwan och Vietnam.

När den antidumpningstull som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2021/1483 är tillämplig och fastställs på en nivå som är lägre än den antidumpningstull som fastställs i artikel 1.2, ska den antidumpningstull som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2021/1483 tas ut i tillägg till skillnaden mellan den tullen och den högre antidumpningstull som fastställs i artikel 1.2.

När den tull över kvoten som avses i artikel 1.6 i förordning (EU) 2019/159 blir tillämplig på valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, och överskrider nivån på den antidumpningstull som fastställs i artikel 1.2, ska endast den tull över kvoten som avses i artikel 1.6 i förordning (EU) 2019/159 tas ut.

Kommissionen avslår ansökan om befrielse från tull som lämnats in av Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited.

Läs mer i förordning 2024/1267


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)