Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Översyn inledd efter giltighetstidens utgång

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antisubventionsåtgärderna på importen av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 215/2013, senast ändrad genom förordning (EU) 2019/688.

Den berörda produkten är vissa stålprodukter belagda med organiskt material, dvs. valsade platta produkter av legerat och olegerat stål (med undantag för rostfritt stål) som är målade, lackerade eller plastöverdragna på åtminstone ena sidan, undantaget s.k. sandwichpaneler av en typ som används för byggändamål och bestående av två yttre metallplåtar med stabiliserande kärna av isolermaterial mellan sig, undantaget produkter med en slutbeläggning av zinkstoft (en zinkrik målarfärg innehållande minst 70 viktprocent zink), och undantaget produkter med ett substrat med en metallbeläggning av krom eller tenn (den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

Läs mer i förordning 2024/2975Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)