Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, flerskiktsträgolv från Kina

Antidumpningsundersökning inledd

Den 16 maj 2024 inleddes en antidumpningsundersökning beträffande import av flerskiktsträgolv med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Berörd produkt är sammansatta golvskivor i flera skikt, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 4418 75 00. Golvskivor av bambu eller med åtminstone det översta skiktet (slitskiktet) av bambu, och golvskivor för mosaikgolv ingår inte i undersökningen.

Läs mer i förordning 2024/3186.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)