Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel med ursprung i Indonesien och avsänt från Kina och Storbritannien

Undersökning beträffande eventuellt kringgående avslutas

Den 17 augusti 2023 inledde kommissionen en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som införts genom kommissionens förordning

(EU) 2019/2092 på import av biodiesel med ursprung i Indonesien genom import av biodiesel som avsänts från Kina och Storbritannien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kina och Storbritannien eller inte, och gjorde denna import till föremål för registrering.

Undersökningen beträffande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som införts genom förordning (EU) 2019/2092 på import av biodiesel med ursprung i Indonesien genom import av biodiesel som avsänts från Kina och Storbritannien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kina och Storbritannien eller inte, avslutas utan åtgärd.

Registrering av import införd den 17 augusti 2023 genom förordning (EU) 2023/1637 upphör.

Läs mer i förordning 2024/1273


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)