Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ändrad hantering vid licensavräkning

Från och med nästa vecka kommer du inte att kunna referera till licenser där deklaranten inte är innehavare när du deklarerar i det nya importsystemet.

Nästa vecka införs en funktionalitet i det nya importsystemet som innebär att det i importdeklarationen inte gå att referera till licenser där deklaranten inte är innehavare.

Vem är innehavare av licensen?

Som innehavare räknas den aktör som licensen är utfärdad till, alternativt den till vilken licensen har överlåtits. Kontrollen av innehavare sker med hjälp av deklarantens organisationsnummer.

Vänd dig till den utfärdande myndigheten för att överlåta en licens

Utfärdande och överlåtande av licenser beslutas och hanteras av andra myndigheter än Tullverket. Det är till dessa du vänder sig för att söka eller överlåta en licens.

Den utfärdande myndigheten meddelar sedan Tullverket om den nya eller överlåtna licensen, och det är endast en aktör som kan använda en licens. Det innebär att den som har överlåtit en licens själv inte längre kan använda sig av den.

Ange en överlåten licens vid ansökan om ändring

Vid ansökan om ändring ska licenser som angavs i den ursprungliga deklarationen även anges i ansökan om ändring av deklaranten, även om den inte längre är giltig att använda för deklaranten.

Det kommer inte att vara möjligt att avräkna ytterligare mot licensen vid ändringstillfället i dessa situationer.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)