Tullverket

Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Om du ska ta del av uppgifter som omfattas av sekretess krävs ett säkerhetsskyddsavtal. En säkerhetsskyddad upphandling med ett sådant avtal görs vid upphandlingar som omges av säkerhetsskydd. Det kan till exempel vara då ett företag ska ta del av hemliga uppgifter.

Ett säkerhetsskyddsavtal innebär att leverantören genomför åtgärder så att uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet hanteras på ett säkert sätt.
En leverantör som tecknat ett säkerhetsskyddsavtal är alltid skyldig att se till att eventuella underleverantörer tecknar säkerhetsskyddsavtal. Ett sådant avtal ska träffas mellan Tullverket och underleverantören, aldrig mellan huvudleverantören och underleverantören.

Säkerhetspolisen – SUA

Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat:


4000