Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för avvikelserapport för deklaration för tillfällig lagring

Här kan du se vilka uppgifter du ska ange i avvikelserapporten för en deklaration för tillfällig lagring.

Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i tullagstiftningen. 

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Här ska du ange MRN för den deklaration för tillfällig lagring du vill skicka avvikelserapport för.

Referens till deklarationen för tillfällig lagring gör du med 'tidigare dokument'-kod 337 samt aktuellt MRN.

LRN (2/5)

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni fick tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras LRN av Tullverkets system.

Identifiering av lager (2/7)

Tala om vilket lager deklarationen gäller.

Som lagertyp anger du koden V (Anläggningar för tillfällig lagring av varor).

Som lageridentitet anger du godslokalkoden för anläggningen för tillfällig lagring med tre bokstäver.

Ombudets identifieringsnummer (3/20)

Om du agerar som direkt ombud anger du ditt (ombudets) Eori-nummer här.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt:

  • Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.
  • Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Kod för ombuds status (3/21)

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i en kod för ombuds status.

Ange någon av dessa koder:

2 - för direkt ombud
3 - för indirekt ombud

Direkt ombudskap
Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.

Indirekt ombudskap
Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Tillståndshavarens identifieringsnummer (3/39)

Lämna uppgift om tillståndshavarens Eori-nummer samt en kod för tillståndstyp.
Tillståndstypen för anläggning för tillfällig lagring har koden TST.

Tidpunkt för avvikelse (N/A)

Ange datum och tidpunkt då avvikelsen uppstod. Om du inte känner till vilken tidpunkt avvikelsen uppstod anger du den tidpunkt då den upptäcktes och rapporten lämnades.

Använd UTC-tid.

Avvikelsetillfälle (N/A)

Ange när i arbetsprocessen avvikelsen upptäcktes. Använd en av följande koder:

DAA, Avvikelse vid ankomst – om avvikelsen upptäcktes i samband med kontroll av varor vid ankomst till anläggningen.

DDS, Avvikelse under lagring – om avvikelsen upptäcktes under den tid som varorna lagrades på anläggningen, alltså efter att varorna kontrollerades vid ankomsten.

Beskrivning av avvikelse (N/A)

Här ska du ange vad avvikelsen gäller. Det kan vara exempelvis

  • containernummer
  • förseglingsnummer
  • varubeskrivning
  • kollislag
  • märken
  • kollital
  • bruttovikt
  • överskott eller underskott av varor.

Referera till en specifik position på deklarationen för tillfällig lagring där avvikelsen har uppstått, till exempel "Avvikelsen har uppstått i Master Consigment 1,  House Consignment 2, House Consigment Item 1"

Om avvikelsen upptäcks i samband med uttag från anläggningen ska du hänvisa till tull-id eller MRN för den aktuella sändningen.

Uppdaterad: 2018-06-04Captcha * (obligatorisk)