Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2017-05-29

    Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet

    Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.
  • 2017-05-24

    Efterkontroll av styrkande handlingar

    Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.