Tullverket

In focus

Cash control

All travellers entering or leaving the EU with € 10 000 or more in cash must declare the sum to Customs.

Declare cash online

  • 2017-01-10

    Behörighetsadministrationen för Tullverkets e-tjänster förenklas

    Från och med 17 januari kan ditt företag självt sköta hela behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare  och deras tillgång till tjänster inklusive behörighetsadministratörer.
  • 2017-01-01

    Förändrade varukoder från 1 januari 2017

    HS-nomenklaturen uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017. Det innebär att nya varukoder gäller från den 1 januari 2017.