Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2018-07-18

    Nya kvoter på stålprodukter

    Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier som ytterligare en handelspolitisk åtgärd mot USA:s skyddstullar.
  • 2018-07-12

    Certifikat från Turkiet behöver underskrift

    Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.) kan inte godtas, vilket innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.