tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:12

beslutad den 16 juni 2003
Utkom från trycket den 24 juni 2003
Dnr 0030-12658/03

Författningen har ersatts den 20 februari 2004 genom TFS 2004:4


Tullverkets tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser

Med hänvisning till 58 § första stycket tullförordningen (2000:1306) utfärdar Tullverket nedanstående förteckning över svenska tullplatser. I förteckningen anges tullkontorens öppettider. En tullregion kan dock besluta att öppettiden för ett visst tullkontor tillfälligtvis under viss dag eller del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullregionen tillkännager sådana ändringar för allmänheten.

På Tullverkets webbplats tullverket.se finns aktuella uppgifter om regionala adresser, öppettider, telefonnummer m.m.

Förteckning över svenska tullplatser


  Öppettid   
 
Tullplats Må—Fr

Övre Norrlandsregionen 
Haparanda 8—16 
Tärnaby 8—21 8—15 15—21
Karesuando må, ti
7—16
to, fr
7—16
 
Luleå 10—14  
Umeå 8—16  
 
Nedre Norrlandsregionen 
Sundsvall 7.30—16 
Gäddede 9—11.30,
12–16
 
Gävle 8—16 
Storlien må—to
7—23
fr
7—21
9—21 9—23
 
Mälardalsregionen 
Stockholm (Stettin) 8—16 
Kapellskär1 
Sjötullen (Stockholm)2 7—20 7—20 7—20
Västberga (Stockholm) 8—16 
Arlanda 0—24 0—24 0—24
Västerås3 8—16 
Örebro4 8—16 
Skavsta 8—16 
 
Östersjöregionen 
Stilleryd5 8—16 
Norrköping6 8—16 
Jönköping7 8—16 
Visby8 8—10 
Verkö9 
 
Skåneregionen 
Malmö 
Klareringsexp. Öresundshuset 8—16 
Klareringsexp. Lernacken 7—8,
16—22
 13—22
Sturup 6—10,
15—18
 
Toftanäs (Malmö)10 8—16 
Klareringsexp. Helsingborg 8—16 
Helsingborg (färjetrafiken) 7—8,
16—22
 13—22
Ystad 6—23 7.30—23 7.30—23
Trelleborg 6.30—2211 13—2211
 
Västsvenska regionen 
Tullexpedition Arendal (Göteborg) 8—16 
Fartygsklarering (Göteborg)12 7—22 7—19 7—19
ID-kontrollen (Göteborg) 7—18 
Halmstad 8—16 
Borås 8—16 
Strömstad13 
Hån 0—24 0—24 0—24
Vittjärn 8—16 
Landvetter14 8—12.15,
13—16
 
Svinesund 0—24 0—24 0—24
Högen 8—16 
Eda 0—24 0—24 0—24
Idre 8—16 
Karlstad15 8—16 
Varberg må, on, fr
8—12,
13—16
 

(1-15 Se notförteckning)

Notförteckning

1 Tullexpedition Kapellskär har öppet alla dagar vid tredjelandsfärjas ankomst och avgång.
2 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Bromma flygplats.
3 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Hässlö flygplats.
4 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Örebro flygplats.
5 Tullexpedition Stilleryd har även öppet övrig tid i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Växjö, Kalmar och Ronneby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.
6 Tullexpedition Västervik har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Linköping och Norrköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.
7 På flygplatsen i Jönköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.
8 På flygplatsen i Visby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.
9 Tullexpedition Verkö har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.
10 Tullexpedition Toftanäs är inrättad för tullklarering av postförsändelser.
11 Öppet för klarering i samband med tredjelandsfärjas ankomst och avgång.
12 Klarering av ärenden i samband med in- och utklarering av fartyg.
13 Tullexpedition Strömstad har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång
14 På Tullexpedition Landvetter kan exportklarering dessutom ske mån—fre kl. 16—20.
15 På flygplatsen i Karlstad sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Västsvenska regionen.

Norska tullkontor som utför tullklarering för svensk räkning

I bilaga 1 och 2 till Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge anges norska tullkontor längs den svensk-norska gränsen vid vilka trafik expedieras med tillämpning av svenska bestämmelser med uppgifter om deras öppettider.


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2003:6) av uppgifter om tullplatser.