tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2003:9

beslutad den 4 april 2003
Utkom från trycket den 10 april 2003
Dnr 0030-8876/03

Författningen har ersatts den 25 februari 2005 genom TFS 2005:3


Tullverkets tillkännagivande
av tullflygplatser

Med hänvisning till 4 a kap. 4 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) tillkännager Tullverket härmed att följande flygplatser är tullflygplatser.
Arlanda
Arvidsjaur
Borlänge
Bromma
Göteborg/Säve
Halmstad
Jönköping
Kalmar
Karlstad
Kiruna
Kristianstad
Landvetter
Linköping (Saab)
Luleå
Malmö-Sturup
Norrköping
Ronneby
Skavsta
Sundsvall-Härnösand
Trollhättan/Vänersborg
Umeå
Visby
Västerås/Hässlö
Växjö/Kronoberg
Ängelholm-Helsingborg
Örebro
Östersund (Frösön)


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2002:17) av tullflygplatser.