tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:21

beslutad den 4 september 2002
Utkom från trycket den 10 september 2002
Dnr 18207/02

Författningen har ersatts den 4 mars 2003 genom TFS 2003:6


Tullverkets tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser

Med hänvisning till 58 § första stycket tullförordningen (2000:1306) utfärdar Tullverket nedanstående förteckning över svenska tullplatser. I förteckningen anges tullkontorens öppettider. En region kan dock besluta att öppettiden för ett visst tullkontor tillfälligtvis under viss dag eller del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullregionen tillkännager sådana ändringar för allmänheten.

På Tullverkets hemsida www.tullverket.se finns aktuella uppgifter om regionala adresser, öppettider, telefonnummer m.m.

Förteckning över svenska tullplatser


Tullplats Öppettid
Må—Fr    Lö          Sö       

Övre Norrlandsregionen      
Haparanda 0—24 0—24 0—24
Tärnaby 8—21 8—15 15—21
Karesuando må, ti
7—16
to, fr
7—16
   
Luleå 10—14
Umeå 8—16
 
Nedre Norrlandsregionen      
Sundsvall 7.30—16    
Gäddede 9—16    
Gävle 8—16    
Storlien må—to
7—23
Fr
7—21
9—21 9—23
 
Mälardalsregionen      
Stockholm (Stettin) 8—16    
Kapellskär1 8—20    
Sjötullen (Stockholm)2 7—21 7—21 7—21
Västberga (Stockholm) 8—16    
Arlanda 0—24 0—24 0—24
Västerås3 8—16    
Örebro4 8—16    
Skavsta 8—16    
 
Östersjöregionen      
Karlshamn5 8—16    
Norrköping6 8—16    
Jönköping7 8—12,
13—16
   
Visby8 8—10    
 
Skåneregionen      
Malmö      
Klareringsexp. Öresundshuset 8—16    
Klareringsexp. Lernacken 7—8,
16—22
7—22 7—22
Sturup 6—10,
15—18
Toftanäs (Malmö)9 8—16    
Klareringsexp. Helsingborg 8—16    
Helsingborg (färjetrafiken) 7—8,
16—22
7—22 7—22
Ystad 5.30—23 7.30—23 7.30—23
Trelleborg 7—22 10 7—9,
13—2210
Åhus11      
 
Västsvenska regionen      
Göteborg12 8—16    
Arendal (Göteborg) 8—16    
ID-kontrollen (Göteborg) 7—18    
Halmstad 8—16    
Lidköping 8—12    
Borås 8—16    
Strömstad13
Hån 0—24 0—24 0—24
Vittjärn 8—16    
Uddevalla må, on, fr
8—12,
13—16
   
Landvetter14 8—12.15,
13—16
   
Svinesund 0—24 0—24 0—24
Högen 8—19    
Eda 0—24 0—24 0—24
Idre 8—16    
Karlstad15 8—16    
Varberg Må, on, fr
8—12,
13—16
   

Notförteckning

1 Tullexpedition Kapellskär har i övrigt öppet vid färjas ankomst och avgång.

2 Tullexpedition Sjötullen har i övrigt öppet vid färjas ankomst och avgång. Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Bromma flytplats.

3 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Hässlö flygplats.

4 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Örebro flygplats.

5 Tullexpedition Stilleryd har öppet mån—fre kl. 8—16 och övrig tid i anslutning till färjas ankomst och avgång. Tullexpedition Karlskrona har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Växjö, Kalmar och Ronneby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

6 Tullexpedition Västervik har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Linköping och Norrköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

7 På flygplatsen i Jönköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

8 På flygplatsen i Visby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

9 Tullexpedition Toftanäs är inrättad för tullklarering av postförsändelser.

10 Öppet för klarering i samband med färjas ankomst och avgång.

11 Tullexpedition Åhus har öppet för klarering i anslutning till färjas ankomst och avgång.

12 Klarering av elektroniska ärenden sker dygnet runt.

13 Tullexpedition Strömstad har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång

14 På Tullexpedition Landvetter kan exportklarering dessutom ske mån-fre kl 16-20.

15 På flygplatsen i Karlstad sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Västsvenska regionen.

Norska tullkontor som utför tullklarering för svensk räkning

I bilaga 1 och 2 till Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbete mellan Sverige och Norge anges norska tullkontor längs den svensk-norska gränsen vid vilka trafik expedieras med tillämpning av svenska bestämmelser med uppgifter om deras öppettider.


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2001:8) av uppgifter om tullplatser och tullkontorens öppethållande m.m.