tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:20

beslutad den 28 augusti 2002
Utkom från trycket den 4 september 2002
Dnr 17434/02

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tillkännagivande
av uppgifter om Tullverkets Rikssambandscentral

Tullverket tillkännager att verkets rikssambandscentral från och med den 11 juni 2002 är belägen i Kiruna. Den är öppen hela dygnet.

Rikssambandscentralen kan nås på följande sätt.

Telefon: 0980-845 50

Telefax: 08-20 26 26


Detta tillkännagivande ersätter Generaltullstyrelsens tillkännagivande (TFS 1996:41) av uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.