tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2002:17

beslutad den 1 juli 2002
Utkom från trycket den 5 juli 2002
Dnr 16192/02

Författningen har ersatts den 4 april 2003 genom TFS 2003:9.


Tullverkets tillkännagivande
av tullflygplatser

Med hänvisning till 4 a kap. 4 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) tillkännager Tullverket härmed att följande flygplatser är tullflygplatser.

Arlanda
Arvidsjaur
Borlänge
Bromma
Göteborg/Säve
Halmstad
Jönköping
Kalmar
Karlstad
Kiruna
Kristianstad
Landvetter
Linköping (Saab)
Luleå
Malmö-Sturup
Norrköping
Ronneby
Skavsta
Sundsvall-Härnösand
Trollhättan/Vänersborg
Umeå
Visby
Västerås/Hässlö
Växjö/Kronoberg
Örebro
Östersund (Frösön)


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2001:26) av C-flygplatser.